Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00ea4b7/noblego.be/wp-content/themes/reportage/functions/admin-hooks.php on line 165

Colofon

impressum

1. Inhoud

De auteur onthoudt zich van enige verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. Iedere aansprakelijkheidclaim betreffende schade veroorzaakt door de informatie hier gegeven, inclusief informatie die incompleet of incorrect is, zal daarom worden verworpen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle aanbiedingen en informatie, kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden uitgebreid, veranderd, of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd door de auteur.

2. Verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s naar wie hij, direct of indirect, heeft verwezen – tenzij hij volledige kennis heeft van onwettige inhoud en de bezoekers van zijn site zou kunnen beschermen tegen het bekijken van deze pagina’s. Indien schade ontstaat door het gebruik van de informatie die daar gepresenteerd wordt, is alleen de auteur van de desbetreffende pagina’s aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gelinkt. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor eventuele posts of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussiegroepen, gastenboeken of maillijsten die beschikbaar zijn gemaakt op zijn pagina.

3. Auteursrecht

De auteur heeft de intentie geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor zijn publicatie of, indien dit niet mogelijk is, om het auteursrecht van het respectievelijke object aan te geven. Het auteursrecht voor elk materiaal gemaakt door de auteur is behouden. Elke duplicatie of elk gebruik van objecten, zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties, is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Privacybeleid

Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven, vindt de input van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van en de betaling voor alle aangeboden diensten is toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- en faxnummers, en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden. Overtreders die ongewilde spamberichten versturen, zullen worden gestraft.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie door welke u hiernaartoe werd verwezen. Indien secties of specifieke condities in deze verklaring niet legaal of correct zijn, heeft dit geen invloed op de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen.